TÜRKÇE SINAVI

By Niyazi ÇELİK

Bu sınav çoktan seçmeli olarak hazırlandı. Başarılar dilerim.


1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem özelliği taşımaktadır?

    ağacın

    görmüş

    ekmeği

    kitabı

2. Aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?

    Ödevlerimi dünden hazırladım

    Arzu, ne zaman gelecek

    Sen ödevini eksik yazdın

    Eve geldin mi

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın kalma (-de) durum ekini almıştır?

    oda

    meşe

    ağaçta

    masa

4. (Aşağıdaki 6 soruyu, okuduğunuz parçaya göre cevaplayınız.) Aslan, fareye niçin kızmış?

    Yuvasına girdiği için

    Yiyeceğini çaldığı için

    Kendisini uyandırdığı için

    Sırtına çıtığı için

5. Aslan fareyi yakalayınca, fare ne yapmış?

    Kaçıp aslanın elinden kurtulmuş

    Bırakması için aslana yalvarmış.

    Aslana ağır sözler söylemiş

    Oturmuş kalmış

6. Aslan, farenin sözüne neden gülmüş?

    Sözü gülünç bulduğu için

    Fare, yalan söylediği için.

    Fareyi küçümsediği için

    Aslana ağır sözler söylemiş

7. Fare, aslanı nasıl kurtarmış?

    Avcıların tuzağını aslana haber vererek.

    Aslanın bağladığı ipleri kemirerek

    Avcıların kurduğu tuzağı bozarak.

    Aslanı görmeyerek

8. Parçadaki son konuşmayı kim yapıyor?

    fare

    aslan

    avcılar

    yazar

9. Parçadan nasıl bir ders çıkarabiliriz?

    Fareler, iyiliği unutmayan hayvanlardır.

    Gün gelir, en güçlüler bile güçsüzlere muhtaç olur.

    Başkalarını rahatsız etmek doğru değildir.

    Fareler çok iyilikseverdir

10. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

    Terzi elbiseyi

    Bu gece sinemaya

    Dedem, ağaçları budadı.

    Sen çok

11. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

    Feyza, otobüs bekliyor.

    Dapın tepesine

    Kümeste horoz besliyoruz.

    Çok konuşma.

12. Hangi cümlenin sonuna soru (?) işareti konmalıdır?

    Okuldan kitap aldım

    Okuldan kitap aldın mı

    Okuldan kitap alacağım

    Kitap almak istemiyorum

13. Hangi cümlenin sonuna ünlem (!) işareti konmalıdır?

    Akşam, televizyon izledik

    Dayım bana oyuncak aldı

    Yaşasın Cumhuriyet

    Babam eve geç geldi

14. Alfabemizde kaç tane harf vardır?

    25

    35

    45

    29

15. Sesli (ünlü) harfler kaç tanedir?

    8

    9

    10

    11

16. "Bisiklet" kelimesinde kaç tane sesli (ünlü) harf vardır?

    1

    2

    3

    4

17. Hangi kelimelerin seslileri sadece kalın seslidir?

    Misafir

    kedi

    okulumuz

    evimiz

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesli harfleri sadece ince seslidir?

    vatan

    sevinç

    Büşra

    Aslı

19. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem kalın hem de ince sesli vardır?

    Atatürk

    Okan

    Mine

    Zeynep

20. Hangi cümledeki kelimelerden birinin yazılışı yanlıştır?

    Bizim kedi Minnoş, fare yakaladı.

    Köpeğimiz Karabaş, kedi kovaladı.

    Kuşumuz yeşim, masmavidir

    Bizim Sibel çok yaramaz.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?

    Adam lokantaya girdi

    Ne kadar para harcadın

    Mustafa, birazdan gelir

    Beni rahatsız etme

22. "Sakın ha, yolda top ......." Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur?

    oynama

    oynadı

    oynayacak

    oyna

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?

    İzmir'de kaç gün kalacaksın

    Vah vah, çok yazık olmuş

    Bugün hava soğuktu, üşüdüm

    Zeynep çok çalışkandır

24. "Gittikçe ....... trenin ardından bakakaldı." Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime getirilirse en anlamlı olur?

    koşan

    yürüyen

    uzaklaşan

    gelen

25. Aşağıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime en sonda yer alır? "karanlıktan- çok- bazıları- korkar"

    çok

    bazıları

    korkar

    ben

26. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

    Kedi

    Elma

    Ayşe

    El

27. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

    Murat'ta

    Elif'den

    Sibel

    Osmanı

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bir özel isim vardır?

    Sinek, zararlı bir hayvandır.

    Ahmet, güzel resimler yapar.

    Çalışkan öğrenciler başarılı olur.

    O köpek çok inatçı.

29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

    Mustafa, birazdan gelir

    Ne kadar para harcadın

    Akşamki filmi izledin mi

    Kim konuştu

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?

    Toplantı biraz önce bitti

    Kim bana yardım edecek

    Öff, oda çok pis kokuyor

    Buraya bakarmısın

31. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesli harfleri sadece ince sesli harflerden oluşmuştur?

    Doktor

    Çaydanlık

    odun

    Şekerlik

32. Alfabemizin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?

    a

    z

    e

    q

33. Alfabemizin son harfi, aşağıdakilerden hangisidir?

    a

    e

    y

    z

34. Aşağıdaki harflerden hangisi, alfabemizde diğerlerinden önce söylenir?

    k

    g

    m

    b